- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فرید

مطلب مورد بحث:

مدل ذهنی مذاکره کننده | باورها، ارزش‌ها و قضاوت‌ها


چیزی که به نظرم توی مذاکره قطعیت داره، اینه که هر فردی توی مذاکره فکر خودشه من برای اینکه به برد برد برسم باید کامل حواسم جمع باشه چون امکان داره نه تنها به چیزی که می خوام نرسم بلکه مذاکره بشه چیزی که نمی خواستم.

متری که من باهاش مذاکره رو میسنجم، رضایت درونی خودمه که بتونم باهاش پیش وجدانم و خدای خودم شرمنده نباشم و به نتیجه ای که گرفتم اونجا افتخار کنم.