Menu
نویسنده مطلب : *فیروزه*

مطلب مورد بحث:

آشنایی با ریشه‌های تعارض


تعارضی که به ذهنم اومد مربوط به یکی از آشنایان است. زمینه آن تفاوت در ویژگیها وصفات شخصیتی است اینکه خانم اهل رفت وآمد ومهمانی نیست اما آقا علاقمند به معاشرت بیشتر . واین یک تعارض جدی در خانواده شده.(با توجه به مطالعه درس بعد آقا در نهایت (: راه حل پذیرش و تسلیم رو انتخاب کردن)
در اطرافم بیشتر تفاوت در ویژگیها و صفات شخصیتی، تفاوت در دانش وتجربه، تفاوت فرهنگی ودر محیط کار بیشتر تفاوت در انگیزه و منافع پنهان و تفاوت در اصول وارزشها رو مشاهده کردم.
خودم در زمینه تفاوت درصفات شخصیتی و فرهنگی و دانش وتجربه تا حدودی قوی تر و در موارد تفاوت در انگیزه ومنافع پنهان واصول وارزش ها ضعیف تر عمل میکنم

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟