Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

در مذاکره خودمان را زیادی زیرک نشان ندهیم


۱٫ در جریان مذاکره با شرکتهای بیمه گر، مدیران یکی از شرکتها آنچنان خود را مسلط به امور سازمان ما نشان می داد و اطلاعات ریز و دقیقی از ما ارائه می کرد که در ارزیابی جمعی از شرکتهای مورد مذاکره به اتفاق آراء در وهله اول همین شرکت را کنار گذاشتیم.

۲٫ در ملاقات عمومی با ریاست سازمان در معیت ایشان بودم و در هر جلسه میدیدم که چگونه ایشان و خود بنده تحت تاثیر سادگی ( واقعی یا ظاهری) مراجعه کنندگان قرار گرفته و با بخش عمده ایی از خواسته هایشان موافقت می کردیم.