Menu
نویسنده مطلب : دانته

مطلب مورد بحث:

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو


 
۱) ما برای شرکتمان که حدود ۲۰ نفر بطور مستقیم در حال فعالیت هستند یک نرم افزار اتوماسیون داخلی می‌خواستیم تهیه کنیم که با برخی شرکت ها تماس گرفتیم اما در این بین یک شرکت قصد داشت یک نرم افزاری که برای شرکت های بسیار بزرگ رو با مثلا ۵۰۰ نیروی کار به ما بفروشه! اصرار داشتن که این نرم افزار برای شما مناسبه و کارهای خیلی بیشتری انجام میده !!!
۲) زمانی در نقش دیجیتال مارکتر وظیفه داشتم که یک اپلیکیشن یادآور چک که از قدیمی ها و اولین های بازار خودش بود رو بازاریابی کنم و سعی در افزایش نصب اپ داشتم. اما در واقع مشتریان حال حاضر اپ بسیار راضی بودند اما وفادار نبودند! حق داشتند چون صاحب اپ نمیتونست خدمات بیشتر و بهتری ارائه کنه. از طرفی چک دیگر در بازار مورد استقبال نبود و فرآیند جذب کاربر هم بسیار سخت شده بود.