Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

کفش‌هایم کو؟ (بررسی روش های حل تعارض)


در قرارداد یکی از پروژه‌ها، به علت مبهم بودن بخش آموزش بهره‌بردار و نحوه تامین مخارج آن، پیمانکار از کارفرما درخواست کرد که بایستی تمامی هزینه‌های مربوط به آموزش به صورت اضافه‌کاری در پیمان محاسبه و پرداخت شود. (تعارض)

کارفرما، پیمانکار را به سایر قراردادها و پروژه‌های اجرا شده در شرکت ارجاع داد و عنوان کرد که تاکنون چنین اتفاقی در پروژه‌ها رخ نداده و اصولا در این پروژه هم این ادعا‌(claim) مورد تایید قرار نخواهد گرفت. (تکیه بر حق)

پیمانکار هم بعد از کش و قوس‌های فراوان، مرحله آموزش پروژه را متوقف کرد و حاضر به برگزاری دوره برای کارشناسان بهره‌بردار نشد. (تکیه بر قدرت)

بهره‌بردار هم چون آموزش ندیده بود و آمادگی لازم برای تحویل‌گیری و نگهداری واحد را نداشت، حاضر به تحویل گرفتن پروژه نمی‌شد و این موضوع هزینه‌های مادی و معنوی زیادی برای کارفرما به همراه داشت. از این رو کارفرما طبق شرایطی با درخواست پیمانکار موافقت کرد و بخشی از هزینه‌های آموزش به عنوان اضافه‌کاری به پیمانکار پرداخت شد. (تکیه بر منافع)