Menu
نویسنده مطلب : لیلا سهیلی آزاد

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


۱/
شبکه های کامپیوتری به لحاظ وسعت به سه دسته (محلی)LAN،(شهری)MAN, (جهانی)WAN تقسیم می‌شوند.
فراگیری:  من استثنایی برای آن نمیشناسم می‌توان هر شبکه کامپیوتری را به لحاظ وسعت در یکی از این سه دسته قرار داد.
تکرار پذیری: قابل تکرار است یعنی می‌توان بارها یک شبکه LAN برای یک سازمان یا یک شبکه MAN برای یک شهر طراحی کرد.
فرافرهنگی: در درس گفته شده این “معیار مرتبط با مدلهایی است که با انسان‌ها و رفتارهایش سرو کار دارد” پس در این مدل معنایی ندارد.
توانایی پیش بینی:  در حد اطلاعات فعلیم این مدل با دقت خوبی پیش بینی میکند که هر شبکه کامپیوتری در آینده کدام یک از این سه نوع است.

۲/  در درس “تعریف مدل و تئوری و قانون” مطلبی در مورد ملوانان کهن بود که آسمان را پارچه سوراخ سوراخ سیاهی بر سر زمین میدانستند و این مدل به کارشان میامد.  از نظر من هم معیار ” کارآمدی مدل ” مهم است اینکه چقدر این عینک(مدل) میتونه درک مسائل ما رو برای ما ساده تر کنه. مثلا قدیم میگفتند زمین روی شاخ گاو است و گاو بر پشت نهنگی در هواست، شاید این مدل اون زمان کارایی داشته و مسائل مختلفی با این نگاه قابل تفسیر بوده هر چند که مثل همه مدلها غلط بوده.

چون زمین بر پشت گاو استاد راست

گاو بر ماهی و ماهی در هواست

پس همه بر چیست بر هیچ است و بس

هیچ هیچست این همه هیچست و بس

فکر کن در صنعت آن پادشاه

کین همه بر هیچ می‌دارد نگاه
(منطق الطیر+)

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟