Menu
نویسنده مطلب : پژمان قدمی

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


مشارکت دادن پرسنل در تصمیم گیری ها-صرف زمانهای برای غذا خوردن و گپ زدن-انتخاب موضوعاتی اجتماعی برای صحبت درباره آن-تشکر از انجام کار-

 

۲-عدم تخریب دیگران-عدم اجازه برای تضعیف دیگران-مدیریت مشارکتی-اختصاص زمانهایی برای گپ و گفتگو در زمان کار-احترام به تمامی پرسنل در هر رده سازمان-تفهیم اینکه اولویت اول نیروهای سازمان هستند-تشویق به اشتراک گذاری اطلاعات-