Menu
نویسنده مطلب : پریسا صدق

مطلب مورد بحث:

روانشناسی شادی و زندگی شاد | چگونه شاد باشیم و شاد زندگی کنیم؟


خرافه خیلی بده تا یکی می خنده می گیم مواظب باش چشم نخوری اونم زود از بدبختیاش می گه. ما عادت کردیم تا ناراحتی هامون رو بیشتر بگیم تا چشم نخوریم غافل از اینکه اشتراک شادی تو جامعه باعث میشه موج افسردگی کم بشه و همه مشکلات با درجه سختی کمتری حل بشه اما ناراحتی و غم درجه سختی مشکلات رو چند برابر می کنه