Menu
نویسنده مطلب : فاطمه خوانساری

مطلب مورد بحث:

کارآفرینی در ایران و علت‌های شکست آن | فایل صوتی برای دانلود


Three components make an entrepreneur: the person, the idea & the resources to make it happen. Anita Roddick (1942-2007)
کارآفرینی از چند فاکتورمهم تشکیل شده است که در صورت عدم وجود هر فاکتور نتیجه به شکست منجر می شود. کارآفرینی و کارآفرین شدن بسته به میزان ریسک پذیری افراد دارد.
از جمله موانعی که می توان در مسیر کارآفرینی به آن اشاره کرد.
۱٫      ترس از رسیدن به هدف می تواند یک مانع محسوب می شود.
۲٫      منع اطرافیان نیز باعث می شود که بسیاری از ایده ها در همان اول نابود شود.
۳٫      صحبت کردن با افرادی زمانی که ایده شما هنوز خام هست .
۴٫      اعتیاد به کار می تواند یک مانع بر سر راه کارآفرینی باشد.
۵٫      ترس از دست دادن کاری در آن هستیم و می ترسیم به شکست رو بیاوریم.
۶٫      تبلیغات بیش از اندازه دور شدن از مسیر، تلاش برای پیشرو بودن بدون توجه به زیرساخت موجود در کسب و کار و تقاضا
۷٫      علم ناقص و عدم اطلاعات کافی
۸٫      ترس از رها کردن شرایط فعلی(مقاومت کردن) به عبارتی ترس از ترک کردن کشتی در حال غرق شدن
۹٫انتقادناپذیر بودن