Menu
نویسنده مطلب : بهمن محمدی

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


درود و خدا قوت

خودم تا حالا هدف یادگیری رو مکتوب نکردم و در بسیاری از مسایل هم بهش فکر نکردم که چرا آنها را میخواهم یاد بگیرم .خوبیش این است که با تکرار و تمرین بیانیه های یادگیری بهتری را خواهیم نوشت.

یک میکرو اکشن میتواند حاشیه نویسی بیانیه یادگیری شما باشد.
به نظرم در کاهش حرص کمالگرایی و همه چیز را دانستن کمک کند.

مهمتریت قسمت کار از مکتوب کردن و دانستن  هدف از یادگیری، خود هدف یادگیری نیست به نظرم اینکه میدانید که چه چیزهای را نمی خواهید یاد بگیرید، و چرا وقت گذاشتیم و این مطلب را یاد گرفتیم که مسیرمان مشخص گردد.