Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا عبداللهیان

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


من برای تمرین ساز سانس های ۵۰ دقیقه ای در نظر گرفتم که بینشون ۱۰ دقیقه استراحت میکنم.جدای از اون ده دقیقه که برای استراحت دست هست،وقتی که یکی دو سانس،درس های جدید و متد ها رو  میزنم،کم کم حوصله ام رو از دست میدم.اون موقع کلا بین نیم تا یک سانس رو اختصاص میدم به زدن آهنگ های مورد علاقه ام.اینجوری تونستم تمرینم رو به ۴ تا ۵ سانس مداوم برسونم.