Menu
نویسنده مطلب : سید علی برقعی

مطلب مورد بحث:

شادی چیست؟ شادمانی و رضایت از زندگی چه تفاوتی دارند؟


بودن در کنار پدر، مادر و برادرم. تا ازشون دور نشی معنی این رو نمی فهمی.
مردانگی و مروت در حق خودت. این حس رو داره که هنوز زندگی ارزشمنده.
حس قدرت خرید داشتن. نداشتنش نابودت می کنه.
دیدن فیلم یا سریال خوب. گاهی گشتی در اینترنت برای خواندن اطلاعاتی بیشتر در موردش به همون میزان جذابه. شاید بیشتر.
رضایت همسرم. تو چشماش می شه خوند.
دیدن یکک خانه تمیز و مرتب. اون وقته که عرقی که کردی مزه می ده.
وقتی شیک و عالی به نظر می یای. این تو نگاه اطرافیان مشخصه. برعکسش هم باز مشخصه.
وقتی بیدار می شی و مفهمی مرخصی هستی. حس عدم کنترل نیروهای خارجی برزندگیت.
وقتی گلها رو می بینم، گربه ها رو تو خیابون می بینم. خیلی عالیه.