Menu
نویسنده مطلب : یعقوب

مطلب مورد بحث:

مدل ایجاد ارزش یا ارزش پیشنهادی برای مشتری در کسب و کار شما چیست؟


پروژه پایانی من درباره راه اندازی کسب و کاری بود که به افرادی که صبحها وقت صبحانه خوردن ندارن، صبحانه های سالم و آماده تحویل بده

روش آنالوژی: من میخواهم KFC ، ارائه صبحانه به شهروندان باشم

روش استیو بلنک: من با تهیه صبحانه سالم و اماده به کسانی که صبح ها وقت تهیه و صرف صبحانه را ندارن کمک میکنم تا این وعده مهم غذایی رو از دست ندهند.

روش استروالد:

سود: خوردن وعده صبحانه و حذف نکردن آن

ویژگی: صبحانه ی آماده شده سالم است و سریع

تجربه:حس خوب خوردن غذای سالم