Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

اصول مذاکره | چند توصیه برای مذاکره موفق | چگونه مذاکره کنیم؟


اگر بصورت گروهی به مذاکره بروید، فشار روانی کمتری به شما وارد میشود.

من این تجربه را در جلسات دفاع از اظهارنامه مالیاتی دارم. هر وقت یک نفر با خودم به جلسه میبرم، خیلی بهتر صحبت میکنم، و حرفهام تاثیرگذارتره. بدون اینکه نیاز باشه شخص همراه من صحبتی توی جلسه بکنه. تخفیف های خوبی به این روش از دارایی گرفتم.