Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

هانس آیزنک | سه صفت شخصیتی اصلی برای شناخت انسان‌ها


به نظر میرسه آیزنک اونقدر اعتماد به نفس داشته که حتی بدون استناد به مقاله ای می تونست حرفش رو به کرسی بنشونه و البته سبب تحقیق و تفحص بیشتر باشه … 

به هر حال دانشجویی که پی حقیقت باشه ، دوست داره شاخ غول رو بشکنه و آیزنک حریف قدری بوده اونقدر که لذت عمیقی در نقد عقایدش وجود داره ..

استادی داشتم پر از ادعا، یک روز سوالی از طرف یکی از دانشجویان، مطرح شد و استاد با بی خیالی به جای اینکه بگه :”نمی دونم ؛ باید تحقیق کنم ”

با غرور همیشگی گفت: این باشه تحقیق پایان ترم !

آیزنک باعث میشه که بیشتر در موردش و صحت گفتارش تحقیق بشه ، مطالعه بشه …