Menu
نویسنده مطلب : آفاق رحمانی

مطلب مورد بحث:

ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن در فرهنگ های مختلف


تا جایی که من فهمیده ام، احتمالا استریوتایپ در فرهنگ با زمینه بالا ویژگی بارزی باید بوده باشه، در عوض در فرهنگ با زمینه پایین، برخی مخالفتها ممکنه بسادگی به مواردی مانند سوء تفاهم یا مشکلات خاصی که در ترجمه اصطلاحات و زبان طرفین نسبت داده بشه و به نفع منافعی که مذاکره میتونه در بر داشته باشه، مورد چشم پوشی قرار بگیره، البته بدون اینکه پیش زمینه ها را پر رنگ کنند یا عادات رفتاری و خصوصیات فردی فرد مذاکره کننده را به حساب زبان مکمل تبیین شرایط مذاکره قرار دهند.

تفسیر رفتار مردمی با فرهنگ پایین شاید در فرهنگ با زمینه بالا نوعی رفتار ماشینی یا توجه صِرف به حصول نتیجه نهایی تلقی بشه ولی به همان میزان نمیشه توقع داشت که در فرهنگ با زمینه پایین، پیشداوری خاصی راجع به علل و چرایی و تفسیر رفتارها و اشارات مذاکره کننده مهم باشه چون در هر صورت روند اجرایی و عملیاتی از دستورات خاص و معینی تبعیت می کنند که ممکنه رنگ کت زرد فرد مصاحبه کننده یا نقدی که در فلان روزنامه کثیرالانتشار راجع به ایشان به انتقاد عنوان کرده، تا وقتی به منافع و رسیدن به هدف لطمه ای وارد نمی کنه، قابل بررسی و بحث نباشه.

من برای خودم اینگونه این مطلب را جا انداختم که بنا به ادراکاتم از مفاهیم ارائه شده توسط متمم، در جوامع فرهنگ با زمینه بالا متن و زمینه هر دو ارزش بالایی داشته و به زبان رنگها، اشارات، رفتار و بستر فرهنگی و زبان،  توجه بسیاری در کنار موضوعات مطرح شده خواهد شد و در جوامع با فرهنگ پایین، متن بر سایر عوامل ارجحیت داره و بستر مذاکره مطابق با اصول تدوین شده و توافقات و شروط تعیین شده جریان خواهد داشت.