Menu
نویسنده مطلب : محمد بهشتی زواره

مطلب مورد بحث:

کتاب زیر این هفت آسمان | باستانی پاریزی


مسئله اشاره باستانی پاریزی به اختراع باروت و اینکه مقتول بعد از این اختراع دیگر نمیتواند چهره قاتل را ببیند ، این روزها دقیقا در مورد هدایت کنندگان پهپادها و موشک های کروز مصداق دارد . بحث های فلسفی مختلفی در مورد این افراد بوجود آمده است و فیلمهایی مانند Eye in the sky  ، هم به همین مسئله میپردازند که دقیقا دغدغه چندین دهه قبل باستانی پاریزی است.

در حقیقت فردی با یک پهپاد ، افرادی را در یک قاره دیگر هدف قرار می دهد و سپس برای شام به خانه اش میرود بدون اینکه مفهوم سنتی حضور در میدان جنگ را درک کرده باشد.