Menu
نویسنده مطلب : حدیث وکیلیان

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا نگهداری از حیوانات در منزل، کمک به آنان است؟

– شاید در کوتاه مدت نگهداری از گربه ای سرگردان یا سگی بیمار یا بچه خرگوشی کوچک که در بازار محلی برای فروش آورده شده است، درآپارتمان خانه عملی انسانی محسوب شود. و شاید لذت “فردی” برای شخص نگهداری کننده به همراه داشته باشد. اما اثرات بلندمدت:

– فرد با سگ (یا خرگوش یا …) برای هواخوری راهی پارک محل می شود:

-پیرمردی تنها با دیدن رابطه عاطفی آن ها و حجم تنهایی اش به فکر خرید سگ می افتد.

– کودکی که تنهاست با دیدن بازی کردن سگ و مرد از پدر و مادرش درخواست یک توله سگ کوچک می کند.

-کم کم نگهداریحیوان خانگی در آپارتمان ها، در جامعه باب می باشد مطابق معمول همیشه افراد “کاسب” نیاز را مشاهده می کنند و با تمرکز بر آن به تولید انبوه حیوانات خانگی از نژاد های مختلف برای سلایق گوناگون می پردازند. (صنعتی پولساز ایجاد می شود که با هدف اولیه حمایت از حیوانات تناقض دارد)

– با زیاد شدن تعداد حیوانات و زاد و ولد های ناخواسته حاصل از گردش های عصرگاهی در پارک ها، مراکزی ایجاد می شود که در ازای دریافت مبلغی فرزندان ناخواسته این حیوانات را نگهداری می کنند. مراکزی “انتفاعی” که کمترین رسیدگی را به حیوانات دارند. اگر هم کسی قادر به پرداخت مبلغ نباشد یا فرزندان چند روزه این حیوانات در پارک ها جان می سپارند یا حیوان بیچاره توسط مرکز پزشکی عقیم می شود و لذت فرزند داشتن را نمی چشد.

– حیوانات تولید شده در این صنعت ساعت های متوالی در آپارتمان های کوچک تنها می مانند و با توجه به تضاد این نوع زندگی با طبیعت آن ها، پاسخ سوال اول متن که در ابتدا مثبت به نظر می رسید با در نظر گرفتن افق زمانی و محدوده اثر،‌ منفی می شود. و حیوانات تبدیل به برده ای قابل خرید و فروش در یک صنعت کثیف می گردند.