Menu
نویسنده مطلب : حمید رضا قنبری

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | جابجایی بار در سیستم


یک طنز تلخ این روزا در فضای مجاری به کرار ردست به دست میشه :

” صف در ایران از بین نمی رود ، بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود”
و شاید این “صف”ها ملموس ترین نمونه آرکتایپ جابجایی بار مشکلات در سیستم  برای ما ایرانی ها باشد