Menu
نویسنده مطلب : ذبیح‌الله ظفر

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


سیستم: دانشگاه(خصوصی یا دولتی )

درباره  نقطه مرزی این یک داستان از خودم میخواهم بگویم.

نقطه مرزی این، همان محیط دانشگاه است که باید پاک، سبز و با درختان و گل های زیبای مزین شده باشد. آن وقت است که دانش آموزان را شیفته خود می کند.

من زمانی که پیش کنکوری بودم یک بار رفتم محیط دانشگاه کابل را دیدم که بسیار زیبا، دلپذیر و آرام بود من با خودم گفتم ذبیح الله این اینجا واقعا برای تحصیل لذت است در حالیکه از درس های آن هیچ اطلاعاتی نداشتم واقعا دوست داشتم همان جا باشم، ولی سال بعد کنکور دادم و نمره هایم برای وارد شدن به رشته پزشکی آن کافی نبود و وارد رشته پزشکی دانشگاه هرات شدم. وقتی محیط دانشگاه هرات را دیدم در مقایسه با دانشگاه کابل بسیار خراب بود. احساس خوشایند نداشتم ولی از نحوه تدریس دانشگاه هرات معلومات نداشتم نقطه مرزی بود که بالا من تاثیر کرده بود.

به همین دلیل است که دانش آموزان زیادی شیفته دانشگاه کابل است.