Menu
نویسنده مطلب : بردیا

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس از طریق توسعه مهارتها


تو چند ماه اخیر روی مهارت های زیر کار کردم.

۱٫ ارتباط درست با هم تیمی هام که خودش به خرده مهارت هایی شامل، خوب گوش دادن، بیشتر کردن آرامش و صبرم و افزایش اعتماد به خودم و افزایش انتقاد پذیریم بوده.

۲٫مهارتم رو تو حوزه ی مارکتینگ و بازاریابی افزایش دادم که خودش خرده مهارت هایی شامل ، affiliate marketing و seo بوده.

۳٫ مهارت مذاکره