Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

در تعارض‌ها و مذاکره‌ها، باختن هم می‌تواند یک انتخاب درست باشد


به نظرم این نوع برخورد در زندگی عاطفی و شخصی بیشتر نمود و تاثیر دارد. شاید نتوان به راحتی نام بسیاری از کوتاه آمدن‌ها را باخت گذاشت ولی زندگی عاطفی دو نفر از همین باخت‌ها تشکیل شده است.

هر چقدر که تعادل بین باخت‌های دو طرف بیشتر باشد، دو طرف زندگی صمیمی‌تر و با مشکلات کمتری را تجربه خواهند کرد و شاید حتی برخی باخت‌ها به دوستی‌ها و صمیمیت‌های بیشتر منجر شود که در واقع همان بخش برد شده است.

اما در صورتی که باخت‌های یک نفر در رابطه دو نفره بیشتر از فرد دیگر باشد و این باخت به وظیفه او تبدیل شود، به نظر این رابطه زمان زیادی دوام نخواهد آورد و همان طور که در متن درس هم اشاره شده است:

انتخاب گزینه باخت، نباید به یک رفتار دائمی یا مکرر در رابطه تبدیل شود. چون در این حالت، دیگر چیزی که باقی مانده، رابطه نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از باخت‌های پیوسته است که به اشتباه، نام آن را رابطه گذاشته‌اند.