Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

تطبیق فرد با شرایط محیط محل کار


چند تجربه‌ی ملموس داشته‌ام اما در مورد طبقه‌بندی‌شان مطمئن نیستم لذا خوشحال می‌شوم اگر به نظر شما اشتباه کرده‌ام تصحیح بفرمایید:

در مورد فرد و گروه:

همکاری داریم که هر کاری تو بگویی، یک کار دیگر می‌گوید، چون علاقه‌ی وافری به مدیر و رهبر بودن دارد. گاهی آن قدر زیاده‌روی می‌کند که در برابر سوال ساده‌ی: «به نظر خودت طبق قوانین فیزیک و متافیزیک شدنیه!» قهر می‌کند و می‌رود(کور شوم اگر دروغ بگویم!)

فرد و حرفه / فرد و سازمان

همکاری داشتیم که کارش IT  بود و به نظرم باید فریلنسر می‌شد اما آمده بود کارمندی. ساعت کاری شرکت از ۸ بود اما زودتر از ۸:۳۰ پای‌اش به شرکت نرسید و خیلی علاقه داشت که تا دیروقت بماند.

نمی‌دانم در کدام یک از دو گروه بالا باید جایش داد. چون با سازمان ما ناسازگار بود اما به نظرم صرفن این که بگویی من IT man ام در دسته‌ی حرفه‌های بی زمان و مکان قرار نمی‌گیری!

فرد و شغل

آن وقت‌ها که در سینما فعالیت می‌کردم یک عزیز مشتاقی بود که به واقع لاجان (بدون جان/ زور) بود اما عشق تصویربرداری داشت. آمده بود دستیاری (برای فیلم‌بردار) و هر بار سر کفی تراولینگ(وسیله‌ی حرکت دوربین) را می‌گرفت که بلند کند صدای شکستن‌اش می‌آمد (خیلی سنگین بود).

فرد و گروه

همکاری هم دارم که یک مشکل بزرگ لاینحل با هم داریم! هر چه می‌گویم ما، او در جایی که کار درست شده می‌گوید من و جایی که کار خراب شده می‌گوید شما!

شاید من اشتباه می‌کنم!