Menu
نویسنده مطلب : مهدی عطار

مطلب مورد بحث:

شبکه سازی برای زندگی و کسب و کار | چگونه شبکه سازی کنیم


۱. اصلی‌ترین و محوری‌ترین موضوع در ساختن شبکه‌‌ گسترده و مهم‌تر از گستردگی، قدرتمندی و اثرگذار داشتن ارزش پیشنهادی است. از نظر من، شبکه‌سازی از تنهایی و خلوت ما و آنگونه که این زمان را می‌گذرانیم شروع می‌شود.

۲. نکته‌ی دومی که به ذهن من می‌رسد و داشتن آن ضروری است، Authenticity یا اصیل بودن است. آنچه که هستیم باشیم و نه آنچه که دیگران دوست دارند. اصالت داشتن نقطه‌ی مقابل متظاهر بودن است. با داشتن این ویژگی رفتاری/شخصیتی شبکه‌ای بهتر از دوستان می‌سازیم. هرچند روند رشد گستردگی شبکه آهسته ممکن است باشد.

۳.   فریدون فرخ فرشته نبود             زمشک و زعنبر سرشته نبود

به داد و دهش یافت آن فرهی      تو داد و دهش کن فریدون تویی

بعد از دو مورد اول یعنی تقویت مهارت‌های شخصی و داشتن ارزش پیشنهادی و داشتن اصالت به نظرم باید دیگران را از آنچه بدست آورده‌ایم برخوردار کنیم «داد و دهش کن» تا بتوانیم ارزشمندی و «فرهی» خود را به دیگران بشناسانیم.