Menu
نویسنده مطلب : مجید محمودی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


شما از چه روشهای دیگری برای کند کردن یادگیری استفاده کرده یا میکنید؟
۱- همین که بلافاصله شروع به خواندن یا گوش دادن مطلب بعدی نمیکنم کند کردن یادگیریه.
۲- همچنین من اموخته هام رو از طریق یادگیری تطبیقی – که قبل تر توی همین سری راجع بهش شنیدیم – توی ذهنم مرور میکنم و راجبه مصداقهای اموخته هام که تووزندگیم جاریه با اطرافیانم که هم فکر من هستند حرف میزنم.
۳- توی دفتر خاطراتم – که جدیدا به گوشیم منتقل شده – بخشهایی از اموخته هام که حال اون روزم رو عوض کرده مینویسم.
—————————–
پی نوشت:روشهایی مثل یادداشت برداری رو باوجودیکه همیشه استفاده میکنم ، به این دلیل ذکر نکردم که تمرین از ما روشهای دیگری بجز انچه در فایل اشاره شده رو خواسته بود.