Menu
نویسنده مطلب : دلارام

مطلب مورد بحث:

معرفی یک مدل تفکر استراتژیک | الگوی پنج بخشی لیدکا


تفکر مبتنی بر فرضیه سازی و آزمون فرض ها
این موردی هست که من جدا از داشتن یا نداشتن تفک استراتژیست درش خوبم.
برای لنجام کاری یا گرفتن تصمیمی همیشه دیتایی که دارم رو جمع میکنم . تا جایی  که میتونم و از هر فردی که بدونم اطلاعاتش برام مفید خواهد بود و همیشه این مفروضات رو ارزیابی میکنم و میسنجم و قضاوت میکنم . از دید خودم و ذینفعان اون . سعی میکنم در این زمینه تفکر سیستمی داشته باشم و اثرات بلند مدتش رو ببینم و با تفکر انتقادی همیشه ارزیابی کنم.
 
قصد و عزم و جهت گیری مشخص
در این مورد من خوب نیستم . لااقل در زندگی شخصی که فکر میکنم بدست آوردنش برام سخت باشه . اما درمورد اهداف سازمانی درین مورد میتونم بگم بهترم