- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : یاسمن احمدیان

مطلب مورد بحث:

شخصیت شناسی- ویلیام گلاسر و دنیای کیفی (۳)


باسلام
ابتدا میخواهم تشکر کنم بابت طرح این مباحث چون بدون شک تاثیر آن مثبت است ، خواننده را به فکر وامیدارد وبطورحتم سعی بر این است که در روابطمان تجدیدنظر کنیم و به این مسله مهم که هرکس برای خودش تعریفی از دنیای کیفی دارد توجه داشته باشیم ، اما گاهی اوقات با شرایطی روبرو میشویم که دیگر هیچ انعطافی با طرف مقابل ثمربخش نیست چون اساسا آنقدر تفاوت بنیادی است که ادامه ارتباط را غیر ممکن میسازد ، به نظر من در چنین شرایطی برای حفظ آرامش طرفین بهتر این است که هرکدام بسوی اهدافی که مورد علاقه شان است بروند ، این تصمیمم بزرگ و حساس اتفاقا میتواند پیامد مثبتی هم بهمراه داشته باشد، که مهمترینش حفظ احترام بین آنهاست.