Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

نقش ارزیاب (یا مراقب یا ناظر) در کار تیمی


سابقه ی همکاری با یکی از اعضای گروهمان در این مورد بسیار بد بود. تقریبا با هر ایده ای که خودش در بوجود آمدن آن نقشی نداشت مخالف بود و لیست بلند بالایی از مشکلات رافراهم میکرد. گر چه خودم نیز اندکی این ویژگی ارزیابی را دارم.