Menu
نویسنده مطلب : پیمان رشیدی

مطلب مورد بحث:

نقشه سفر مشتری چیست؟ | طراحی، ترسیم و بررسی یک نمونه


تمرین دوم) پایان نامه من در ارتباط با استراتژی Lock-in بود که بعد از سرچ در گوگل تنها سایتی که به فارسی هم در این ارتباط مطلب منتشر کرده بود متمم بود. بعد از این که با سایت آشنا شدم اشتراک ویژه متمم را تهیه کرد و شروع به مطالعه بقیه موارد کردم