Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

هدف داشتن و تلاش کردن کافی نیست | مرور نتایج هم مهم است


کاش تمام زندگی مثل گوگل بود و براش یک life analytics میشد طراحی کرد. اون وقت میشد برای هر تصمیم مثل هر پیج ،  آمار و داده داشت. میشد برای اون نمودار کشید و افت و خیز، رشد ، ارزش و اهمیت تعریف کرد. اون موقع بعضی از تصمیمات و اهداف استراتژیک میشدند کرنر استون و می توانستیم یک عالمه عدد و رقم از رفتارهای مان به دست بیاوریم.

یکی از بخش های این درس که برام جذاب بود مثل خیلی از دوستان ، بحث مفروضات ِ زمان تصمیم گیری است.

یکی از درس های بزرگ من توی زندگی ام متعادل کردن همین مفروضات اولیه ام است. به نظر خودم هر چه جلوتر می روم از غلظت و حجم معصومیتم در طرح کردن این مفروضات کم می شود.

در زمان برنامه ریزی آن هیجان و شور و یا صادقانه تر آن جوگیری ِ شروع کار اجازه دیدن حدِ مفروضات را نمی دهد. محدودیت ها در آن زمان کمرنگ به نظر می آیند و نشدن ها بی اثر تر خودشان را به نمایش می گذارند. برآوردمان از خودمان و امواج مثبت محیطی ! که قرار است به شکل ” راز” وارد زندگیمان شوند بسیار کودکانه به نظر می آید.

اما نوشتن،

به طرز شگفت آوری از حجم خوش خیالی آتی کم می کند. به مرور عاقلانه تر و بالغانه تر می اندیشیم و هدف گذاری می کنیم. خرد خرد آن ” ایده آل” تخیلی مان را می بینیم و یاد می گیریم کمی از آن برج عاج اهداف هری پاتری پایین بیاییم و از روی زمین به خودمان و اهدافمان نگاه کنیم.

شاید ابتدای کار، مواجهه سختی باشد. اما چند بار که نوشتیم و نتوانستیم، یا نوشتیم و نشد، یاد می گیریم کمی با احتیاط بیشتری با عزت نفس خودمان برخورد کنیم.

شاید از این نوشته کمی بوی حسرت به مشام برسد، اما پشت آن شاید بتوان آن لذت شیرینِ آگاهی را نیز مزه مزه کرد. چیزی که برایم ارزشمند است و آن حسرت های گذشته ذره ای با این لذت عمیق برابری نمی کنند.