Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


مثالی که می خواهم بزنم در مورد پارک ورود ۱۴ قلاده گرگ به پارک جنگلی یلواستون ایالت پنسیلوانیا آمریکا است و تاثیرهای شگرفی در آن پارک داشت تا حدی که مسیر آب رودخانه ها هم تغییر کرد. که احتمالن خیلی از شما دوستان فیلم آن را در شبکه های اجتماعی دیده باشید.

لینک فیلم:
http://www.khabaronline.ir/detail/665762/multimedia/movie

اما این داستان پیشینه ای دارد که در واقع قانونی وجود داشته که امکان کشتار گوشتخوران پارک مزبور وجود داشته بطوریکه بابت آن جایزه هم داده بودند(اثر مار کبرا)

برای پرهیز از تکرار بهتر است لینک زیر را ملاحظه بفرمایید:

http://www.zamini.ir/index.php/component/content/article/375