Menu
نویسنده مطلب : مجید امیدالله

مطلب مورد بحث:

بدیهی، طبیعی، واضح؟


سلام

۱- در درس : اثر بازیها روی مغز ما: بالاخره بازی خوب کدام است؟

جمله : نتونستم به تایید کلمه آموزنده بودن اکتفا کنم.

به جای کلمه تایید از کلمه  تصدیق که به معنای اقرار هم هست میشود استقاده کرد .

۲- در درس : مقدمه – فایل صوتی درباره درس مهارت ارتباطی

جمله : میخوام در راستای صحبت شما

به جای کلمه راستا ، کلمه تایید کاربرد دارد. چون میخواستم یک اثر رو که تجربه شنیدنش رو داشتم در صحت فایل صوتی اقای محمد رضا شعبانعلی بگم.

۳- در درس : پرورش تسلط کلامی: کلمات غیرفعال ما

جمله : ه نظرم برخی از موارد نیازبه دیدن یا شنیدن ندارد به خصوص راجب پیامبر ادب فارسی ، بنده در مقام دانش آموز به شما پیشنهاد می کنم در درس ابزارهای کلامی از کتاب گلستان سعدی  استفاده کنید و امیدوارم حکایت برای شما مجاب کننده باشد چون از نظر من این مصداقی که آوردم نیاز به توضیح ندارد.

می نوشتم : من باور دارم ….برای شما اثبات شده باشد چون ….

۴- در درس : حوزه های اصلی مهارتی در تسلط کلامی چیست؟

جمله : یعنی مثال از این خوب ترو ساده تر و قابل فهم تر ،برای این توضیحات نمیشد.

کلمه :  وضوح جاش خالی است