Menu
نویسنده مطلب : سعید محمدی

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای در مورد سبک زندگی کارآفرینان


من کارآفرین هایی رو هم می شناسم که خوب کار کردند و در کنارش خوب هم زندگی کردند، از دکتر درگی همیشه شنیدم که میگند:”راز موفقیت جامعیت داشتن است”؛ قبول دارم که صدها ساعت یادگیری لازم شد تا همین یک جمله رو بفهمم و از نظر من کارآفرین کسیه که میتونه این جامعیت رو در زندگیش اجرا کنه،

جامعیت گاهی تغییر دادن الویت هاست، گاهی فدا کردن بخش هایی از زندگی به نفع بخش های دیگه، گاهی انجام دادن کارهایی که دوست ندارم