Menu
نویسنده مطلب : ساجده ممتازیان

مطلب مورد بحث:

جملاتی از ادوارد دمینگ


من فکر می کنم آنچه از جمله ی اول دمینگ  و توجه او به رضایت مشتری می توانیم بیاموزیم این است که سرمایه گذاری روی افراد مهم تر از سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت ابزار است

 

در یکی از کتابهای تجاری (پل مکنا)هم به این موضوع اشاره شده بود که اگر می خواهیم ثروتمند شویم بهتر است که روی انسان ها سرمایه گذاری کنیم نه روی پول

واقعا چه چیز مهم تر از این که  توجه به نیازها و رضایت  کارکنان و مشتری در مرکز توجه باشد