Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


با سلام

من هم  در برخی از مواقع دچار بی حوصلگی می شوم که در این مواقع بهترین راهکار برای خودم مطالعه کتاب های که دوست دارم بخوانم و یا کمی استراحت فیزیکی و صحبت با یک دوست می توانند در برگرداندن شرایط ،کمک بزرگی به من نماید