Menu
نویسنده مطلب : امیرمحمد قربانی

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


۱. مقاله‌ای با موضوع “A Look into the Mind of the Negotiator: Mental Models in Negotiation” پیدا کردم. در این جا قرارش میدم. شاید برای دوستان هم مفید باشه.

لینک مقاله

۲. در مورد موسیقی‌های جدید، آن قدر موسیقی‌های ضعیف ساخته شده با synthesizer و بدون هیچ گونه ساز واقعی، با الگو‌های تکراری، شنیدم که ناخودآگاه دیدگاه و الگوی قضاوت کننده‌ای در مورد بیشتر موسیقی‌هایی که جدید ساخته می‌شوند، دارم.

۳. حدود یک ماه است که با سایتی به نام memrise آشنا شده ام. به تمام دوستان هم توصیه می کنم به این سایت سر بزنند. سایتی آموزشی برای زبان و بسیاری از موضوعات دیگر.

-چرا چنین سایتی با این همه امکانات، دسترسی به بیشتر قسمت‌هایش رایگان است؟
-اصلا با وجود این که بیشتر قسمت‌ها رایگان است، کسی اکانت پریمیوم را می‌خرد؟
-چرا در قسمت آموزش کتاب ۵۰۴ این قدر ایرانی زیاد است!؟
-انگیزه‌ی تأسیس‌کننده از ایجاد چنین سایتی چه بود؟
-کسانی که به این سایت سر می‌زنند، چقدر تحت تأثیر gamification استفاده شده در سایت قرار می‌گیرند؟

۴. از اطرافیانم، افرادی هستند که بدون این که استریوتایپ را بشناسند، معتقد به آن هستند و از آن استفاده کرده و این الگو‌ در کلماتی که استفاده می‌کنند (مانند همه‌ی تهرانی‌ها …، شیرازی‌ها همه‌شون … و …) کاملا مشخص است.