حسین طارمیلر - نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسین طارمیلر

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


یک سال پیش زمان و انرژی زیادی صرف کردم تا در کنکور ارشد شرکت کرده و رتبه خوبی بیاورم تا بتوانم در دانشگاه های خوب ادامه تحصیل بدهم. حالا که یک سال گذشته و در یکی از بهترین دانشگاه های ایران درس می خوانم هر شب قبل از خواب این سوال را از خودم می پرسم.

بهتر نبود به جای  این همه انرژی و زمان و سرمایه که صرف ورود به دانشگاه کردم به دنبال ایده های خودم میرفتم؟
تقریبا به این نتیجه رسیده ام که دارم وقتم را در دانشگاه تلف می کنم.