Menu
نویسنده مطلب : علیرضا داداشی

مطلب مورد بحث:

چه کسی مقصر است؟


سلام.

قائل بودن به وجود «دشمن فرضی» در مواقع عدم موفقیت و همچنین وجود «از ما بهتران» در موفقیت ها، بعضی مواقع به یک پیش فرض انکار ناپذیر در تفکر برخی آدمها تبدیل شده.

نسبت دادن هر موفقیتی در دیگران به «متفاوت و برتر بودن» آنها و هر عدم موفقیتی در خودمان، به «دخالت و کارشکنی» یک دشمن فرضی، مانعی بزرگ برای اصلاح کاستی ها و سدی بزرگ در مسیر دستیابی به توانایی های ضروری شده است.

خیلی از دانش آموزان و دانشجوها بر این باورند که پاسخهای زیاد و مفصل یکی دو نفر از همکلاسی ها، باعث شده آنها هر چقدر خوب و هر چقدر زیاد می نویسند باز هم نمره ی خوبی کسب نکنند.

برقرار باشید.