Menu
نویسنده مطلب : مهدی

مطلب مورد بحث:

چند نکته و تمرین برای سخنرانی و مهارت صحبت کردن در جمع


فکر نمی کنی بعضی وقتا این کار باعث بشه فامیل اذیت بشن! داریم تو اطرافیان بعضیا اون قدر بچه ها رو آزاد میذارند که کار به جا های باریک میکشه!

مثلا یکی هست یه نوه۸ یا ۹ ساله داره وقتی میاد خونشون تا دور ورز پشت سر هم داد میزنه هیچکی هم نباید بش چیزی بگه!

آره باید میدون داد ولی به موقع باید جلوگیری هم کرد! وگرنه ممکنه به جای خوب حرف زدن در جمع، حق به جانب بودن همیشگی در بچه ها نهادینه بشه! از یه لحاظی هم موافقم! اگه سکوت رو به بچه ها تحمیل کنیم، هیچ وقت یاد نمیگیرند خوب حرف بزنند!