- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سعید

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


سلام
در مورد کارتون اول و دوم با دوستان هم عقیده ام و البته کلی هم مطالب خوب از عزیزان یاد گرفتم. این موضوع در مورد کارتون سوم هم صدق می کند ولی نظرم را به عنوان حاشیه ای بر نظرات دیگر دوستان عرض میکنم:
اگر این قایق به مقصد خوب و موردنظر برسد پاروزدن و هدایت(!) قایق توسط شخص درون ان (شاید منظور، مدیران ارشد سازمانها باشند) انجام گردیده است !
و اگر این قایق به بیراهه رود و از ناکجااباد سردراورد مقصر همین بخت برگشته هایی هستند که اماده خرد شدن کاسه و کوزه بر سرشان می باشند !
هرچند این معضل را در سازمانهای کشورمان به وفور شاهد هستیم . ولی شاید عزیزانی که درگیر کار در حوزه فروش هستند بهتر متوجه منظور اصلی من بشوند!