Menu
نویسنده مطلب : دریا کمایی

مطلب مورد بحث:

مهارت ابراز وجود و جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


از همون اول که فایل صوتی افزایش عزت نفس را گوش دادم  و مثال ظرف شستن را شنیدم خیلی از این بحث خوشم اومد. چون یکی از مسایلی که برای من پیش اومده وقتی دارم ابراز وجود می کنم و با صراحت و قاطعیت حرف میزنم متهم به خودخواه بودن میشم!

مثلا یک داستانی هم ما در خانه در مورد تقسیم کارهای خانه داشتیم.

من : کارهامو طبق برنامه انجام میدادم.

نفر دوم : همیشه از سرکار می آمد و خسته بود یا وقتی هم بود سریع آماده میشد که به تفریح به بیرون از خانه برود یا به کارهای شخصی خودش بپردازد.

نفر سوم : نه تنها کارهای خودش را انجام میداد بلکه میخواست من کارهای نفر دوم را انجام بدهم و حتی خودش این کار را میکرد و دلایلی مثل اون کارش سخت تر از ماست یا الان بخاطر شرایط روحیش درکش کن و غیره …

وقتی من نمی پذیرفتم که کارها را انجام بدهم نفر سوم میگفت اصلا فرض کن نفر اول در این خانه زندگی نمی کند!!!

من حرفم را زدم و فقط کارهایی که به خودم مربوط بود را انجام دادم. اما نکته جالب در این بود که بعد ها نفر سوم گفت : مگه من آشپز شما هستم!!!

من بارها با صراحت نظرم را بیان کردم و به عبارتی در سطح میانه برخورد کردم اما از طرف نفر سوم به خودخواه بودن متهم میشدم که باعث شده بود تا مدتها نسبت به کلمه خودخواه حساس شوم.

الان که این درس را خواندم مطمئن شدم که رفتاری که انجام میدادم درست بوده است و تنها کاری که نیاز است به تمرینش بپردازم این است که شرایط محیطی را خوب بشناسم و تحلیل کنم و با جمله بندی ها و رفتارهای خیلی سنجیده تر ابراز وجود کنم و به نوعی از حق خودم دفاع کنم.