Menu
نویسنده مطلب : لیلا م

مطلب مورد بحث:

ساختار شخصیت | مفهوم والد در تحلیل رفتار متقابل


رفتار والدانه : زمانی که بر اساس پیش داوری صحبتی می کنیم در وضعیت رفتار والدانه قرار می گیریم . انعطاف پذیری ما دررویداد  پایین باشد و آن را با اصطلاحات اصلاو به هیچ وجه همراه کنیم می خواهیم شرایط را کنترل کنیم و تبدیل به والد کنترلگر می شویم .
 بالغ، تصمیم می‌گیرد نقش والدانه داشته باشد : 
نوجوانی که درشروع بلوغ بسیاری از ضوابط و قوانین را رعایت نمی کند با رفتن آگاهانه والدین از بالغ به وضعیت والد حتی اخم ومشخص کردن قوانین جلوی بسیاری از آسیب های اجتماعی گرفته می شود .
در سال های گذشته در ایام امتحان دخترم موبایل را می گرفتم و روزی یک ساعت به او می دادم ولی از نتیجه کار راضی نبودم چون حالت کنترلی من باعث می شد برای بیشتر داشتن موبایل بهانه بیاورد . امسال به او گفتم وظیفه مدیریت برنامه های گوشی با خودت و زمان درس خواندن با اراده و تصمیم خودت قبل از شروع امتحانات باید بگذاری تا نتیجه بگیری و به من هم نتیجه کارهایت را اعلام کنی   در کمال تعجب کل شبکه های اجتماعی موبایل را خودش حذف کرد و گفت دیکشنری و یک بازی را نگه می دارم و فعلا که به درستی مدیریت کرده است .