Menu
نویسنده مطلب : یوسف خوشنام

مطلب مورد بحث:

نگران بازیهای کامپیوتری فرزندم هستم


سلام

وقت دوستان بخیر

میزان صرف وقت برای بازی کامپیوتری نکته مهمی است. دانش آموزی که در اواخر دبیرستان تحصیل می کند اگر تا نیمه شب مشغول بازی باشد و صبح خواب آلود و کسل به مدرسه رود، به یقین اینگونه بازی برایش مضر است!

یا کودگ خرد سالی که بنده دیده ام به خاطر دولاشدن برای دیدن صفحه گوشی کمرش خم شده و در بچگی قوز پیدا کرده است!

به عبارت دیگر، مضاف بر اثرات روان شناختی و رفتاری، تاثیرهای جسمی که به دلیل استفاده نامناسب از یک ابزار/بازی یا سرگرمی ایجاد می شود را نیز بررسی و لحاظ کنیم.

به عنوان یک راه حل ساده می توان برای بچه ها زمان بازی را با نرم افزارهای محدود کننده زمان کار با گوشی و یا کامپیوتر،  کنترل کرد. مثلا روزی یک ساعت

به عنوان نمونه می توان از نرم افزار زیر  نام برد:

Kids-PC-Time-Administrator

ممنونم