Menu
نویسنده مطلب : مجید آرانی

مطلب مورد بحث:

آن‌کس که راه حل مسئله را می‌دانست، عاشق مسئله شده است


چنین اندیشه ای به لحاظ اخلاق حرفه ای رفتار ناپسندی است و از منظر تفکر سیستمی نیز راهکاری اشتباه است. برنامه نویسی را در نظر بگیرید که هر بار در اجرای کارهای خود نقصی عمدی را به جا می گذارد تا کارفرما برای بار بعدی مجبور باشد که به او رجوع کند. پس از مدتی کارفرما از این نقص همیشگی به ستوه می آید و سراغ برنامه نویس دیگری می رود. در صورتی که اگر آن برنامه نویس کارش را بی نقص انجام می داد تبلیغ مناسبی برای کارش می شد و سبب پیشرفتش می شد. چنین ایده ای بیشتر ناشی از افق دید کوتاه است و در نهایت موجب آسیب به شخصی می شود که این گونه رفتار می کند.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟