Menu
نویسنده مطلب : رضا نظریان

مطلب مورد بحث:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت


 

نکته‌ی جالبی که بنظرم می‌رسه اینه که عزت‌نفس بالا، می‌تونه برای عزت‌نفس افراد خانواده و کسانی که باهاشون ارتباط داریم هم مفید باشه.

تست خیلی خوبی بود.نمرات و سوالات رو مجدد بررسی کردم.

مواردی که می‌توانم عزت‌نفسم رو بهبود بدم، اینهاست:

– بیشتر از خودم مطمئن باشم.

– در خانه، زود ناراحت و غمگین نشم.

– انتظارات خانواده از خودم رو کم کنم و سعی کنم انتظارات افراد خانواده از هم رو هم کم کنم.

– زندگی رو خیلی سخت، نگیرم تا مثل من بودن، دشوار نباشه.

– خودم رو دست‌کم نگیرم.

– با دیگران راحت باشم و از خودم راضی باشم و خودم رو کافی بدونم.

– اگر حرفی دارم، بگم و نگه ندارم.

– تو انتقادات، به‌راحتی دلگیر و ناراحت نشم.

– سعی کنم چیزها، کمتر من رو آزار بده.