Menu
نویسنده مطلب : صدرا علی آبادی

مطلب مورد بحث:

مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند


چون خیلی از دوستان به موضوعات خیلی کلی مانند اقتصاد پرداختند سعی میکنم دو موضوع کوچولوتر رو بررسی کنم که هم قابل درک تر و نزدیک به خودمون باشه.

مشکل » نتیجه نگرفتن تیم پرسپولیس در سال های اخیر

ریشه از دید مردم» بی غیرتی و پولی شدن بازیکنان انگیزه کافی برای بازی از اون هارو گرفته ، مربیان بد:)))))))))))))

ریشه واقعی» بازیمن حرفه ای در تمام دنیا پول خوب میگیرد اسااسا این پول با هدف ایجاد امنیت روانی و دادن انگیزه در صنعت فوتبال جابجا میشود اما این که در ایران همین ابزار را مردم مشکل اصلی میدانند احتمالا نیاز به بررسی های کارشناسانه تری دارد اما در اندازه توان خودم تحلیل میکنم/ مشکل پول نیست مشکل ریشه ی پول است. این که این پول از کجا می آید و مشکل دقیقا دولتی بودن فوتبال در ایران است . این که مدیریت دولتی بی کفایتی ش در بخش خصوصی در تمام دنیا یک چیز مرسومی ست نیاز به دلیل ندارد.مدیریت بی کفایت و متزلل تیم را بهم میریزد.صد البته فقط مدیریت نیست.عدم استعداد یابی عدم درآمد زا بودن باشگاه ها  عدم ایجاد فرهنگ که همه و همه هب ریشه مدیریت ناصحیح دولتی و متزلل برمیگردد که خود آن مدیریت ناصحیح معلول دولتی بودن فوتبال و دولتی بودن اقتصادایران است. اما یک سوال چرا تیم های مشابه مانند استقلال یا تراکتور چنین مشکلاتی را ندارند و پرسپولیس بلاگردون مدیریت شده است را میشود در اتفاقاتی که سالهای گذشته در مدیریت پرسپولیس افتاده است و عزل نصب ها جستجو کرد که از حوصله این کانت خارج است اما نداشتن تفکر سیستمی توسط مدیران را میشود یکی از عوامل اصلی در نظر گرفت.
———————————————————————————

دیدم یکی از دوستان پاییین بودن سرانه کتاب را مورد بررسی قرار داده بود گفتم شاید یکی از موارد قابل بررسی در زمینه کتاب سانسور زیاد و ازاد نبودن بسیاری از کتاب ها(نه سیاسی بلکه زندگی روزمره ) در ایران است که کتاب را از یک کار فان تفریحی تبدیل به یک حرکت روشنفکری عجیب سوق داده است. صد البته تفکر سیستمی داریم و تعداد زیاد دیگری از دلایل هم در این موضوع دخیل است.

 

پی نوشت: من یک استقلالی ام:))