زهره - مدیریت تقاضا چیست و چرا انجام می‌شود؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زهره

مطلب مورد بحث:

مدیریت تقاضا چیست و چرا انجام می‌شود؟


مثال در مورد مدیریت تقاضا

استفاده از کالاها و خدمات جایگزین برای محصولی که در بازار کمیاب شده . زیاد دیده ام به خصوص در دارو و محصولات غذایی وقتی کالایی کمیاب میشود برای انکه بتوانند تقاضای زیاد و افزایش بی رویه قیمت  محصول کمیاب را کنترل کنند .کالایی تقریبا مشابه ان کالای قبلی را معرفی یا وارد بازار میکنند .
اگر مدیر بیمارستانی متوجه این باشد که نمیتواند به بیماران مثلا بالای پانصد نفر سرویس ارایه دهد و بودجه کافی ندارد تا بیمارستان را توسعه دهد مجبور میشود که با بعضی بیمه ها قراداد نبندد و از این طریق تقاضای زیاد خود را کاهش دهند .
دولتها میتوانند با وارد کردن و یا جلوی واردات یک محصولی را بگیرند تا بتوانند مدیریت تقاضا داشته باشند . استفاده از سهمیه بندی ها در دولت یکی دیگر از این اقدام هاست که میتواند جلوی تقاضای زیاد را بگیرد .