Menu
نویسنده مطلب : مسعود قاسمی

مطلب مورد بحث:

چگونه می‌توان به یکی از بهترین خودروسازان جهان تبدیل شد؟ (اتلی هارداسن)


سلام ،

اولین گام در بهینه سازی قبول عدم امکان بهینه ماندن در طول زمان بدون درک شرایط  و مکان و محیط است .و این زمانی حاصل میشود که اولا اهداف کاملا مشخصی برای مسیر  زندگی داشته باشیم و هر لحظه میزان انطباق وضعیت  موجود با اهداف را بسنجیم و به فکر رفع عدم انطباق ها باشیم .
البته درک نیاز به بهینه بودن به عوامل زیادی بستگی دارد که آگاهی از سیستمها وتفکر سیستمی پیش نیاز آن میباشد