Menu
نویسنده مطلب : محسن کشاورزرضا

مطلب مورد بحث:

آیا طرفداری از یک تیم ورزشی منطقی است؟


طرفداری از یک ورزش بهتر از طرفداری از یک تیم ورزشی است.

بین طرفداران تفاوت هایی وجود دارد مثلا

لذت از ورزش در “طرفداری” که هم تماشا میکند و هم خودش وسط گود است  با “طرفداری” که فقط تماشا میکند متفاوت است. به نظر می رسد طرفداری نوع اول عمیق تر باشد.

 

یادمه اوایل وقتی به زورخونه محل میرفتم فقط تماشاگر بودم و خیلی لذت می بردم (البته گاهی اوج صدای ضرب مرشد ناراحتم میکرد)

بعدها که خودم را وسط گود دیدم ؛ لذت بیشتری بردم شاید به خاطر اینکه خودم را جزئی از  ریتم ورزش باستانی میدیدم.

 

با جابجایی به شهر دیگر مدتهاست از ورزش باستانی محرومم اما گاهی که صدای ضرب و آهنگ مرشدی را از تلویزیون یا رادیو میشنوم برای لحظات کوتاه خودم را وسط گود حاضر می بینم و لذت می برم و افسوس میخورم ( درد از دست دادن میاد سراغم).

 

به نظرم طرفداری عمیق از “یک ورزش” ، فراتر از طرفداری از “یک تیم” ورزشی است.