Menu
نویسنده مطلب : میلاد ش

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


سلام

میدونم که تو بعضی از ابعاد زندگی شخصی و کاری ام دچار مشکل و حتی سردرگمی هستم اما تو شرایط فعلی نمیشه قدم بزرگی برداشت. همون طور که خیلی دیگه از افرادی که من می شناسمشون هم همین شرایط رو دارن تجربه میکنن.

و جمله اصلاح شده با کلمه “و” :

می دونم که تو بعضی از ابعاد زندگی شخصی و کاری ام با مشکل روبرو هستم و میخوام مثله خیلی از کسایی که من نمی نشاسمشون! ولی تو این دنیا وجود دارن قدم قدم ، گام های مثبتی رو برای رفعشون بردارم!